Zápas a triumf: Co podle Boha mám

Den 1 z 10 • Dnešní čtení

Ztišení

Byl jsem vyvolený a oddělený


"Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla." 1. Petrův 2:9


Stalo se ti někdy, že sis nebyl jistý, jestli budeš hrát v příštím zápase?


Možná ses zlepšoval a myslel sis, že si zasloužíš dostat šanci. Možná jsi nehrál nejlíp a myslel sis, že nejspíš zůstaneš na lavičce.


Než nastal okamžik rozhodnutí, byl jsi asi hodně nervózní ... A pak jsi uslyšel, jak někdo vyvolává tvé jméno.


Tuto příležitost zapojit se do hry jsi nedostal jen tak. Když tě trenér jmenoval jako startéra, říkal tím že jsi součástí nejlepší šance, kterou tým má, aby uspěl. Byl jsi vybrán.


Když byly naše dcery malé, slyšeli jsme kázání, které nás velmi oslovilo a vzali jsme si je k srdci. Od té chvíle až do doby, kdy se od nás děti odstěhovaly, připomínali jsme jim: Nezapomeňte, kdo jste a čí jste.“


Připomenutím, kdo jsou, jsme dcery žádali, aby si připomínaly svou výchovu a vše, co jsme je učili – všechny ty chvíle, kdy jsme jim říkali, že jsou jedinečné, že by měly mít vysoká měřítka ohledně toho, jak se k nim mají druzí chovat a jak se mají ony chovat k jiným.


Připomenutí, čí jsou, bylo ještě důležitější. V konečném důsledku nám nepatřily. Jako rodiče jsme své děti nevlastnili, dostali jsme je jako dar, abychom je vychovali, starali se o ně a milovali je. 


V konečném důsledku byly zodpovědné vůči Bohu, který si je vyvolil v první řadě. Vybral si je a dal jim talenty a dary, díky nimž jsou jedinečné. Poskytuje jim naději, chrání je před temnotou a bude je milovat navěky.


Ať už se jedná o rozdělování do týmů při školní hře, nebo situaci, kdy trenér vyvolá naše jméno, platí, že to, že jsme byli vyvoleni, nás přivádí do hry.


Zamysli se na chvíli nad tím, co to znamená být vybrán Pánem celého světa, abychom byli v jeho týmu. Petr nám říká, že jelikož jsme byli povoláni do světla, Bůh naším prostřednictvím uskuteční svůj herní plán, a to tím, "že budeme hlásat jeho mocné skutky (ČEP)."


Když mluvíš o Bohu, který ti dává tvé talenty, poskytuje ti naději, ochraňuje tě od temnoty a miluje tě navždy, vzdáváš chválu Božímu jménu a pomáháš ostatním rozhodnout se, že chtějí být mezi vyvolenými!


Aplikace: Na chvilku se zamysli a modli se za někoho, koho by tato zpráva mohla povzbudit, a buď mu to řekni osobně, nebo mu napiš.