Prožívej smysluplný život!

Den 1 z 7 • Dnešní čtení

Zamyšlení

„Zlaté pravidlo“
Lidé všech možných povolání, ať už politici, manažeři, motivační kazatelé nebo obyčejní lidé občas zmiňují hodnoty Zlatého pravidla. Každý z nás už o něm slyšel a zná jeho význam.
Většina lidí se shodne, že „činit ostatním to, co bychom chtěli, aby oni činili nám,“ je nezbytná součást společnosti. V mnoha ohledech je to tkanina, která drží pohromadě naši kulturu, rodiny a přátelství. Zlaté pravidlo ukazuje hodnotu služby ostatním, rozšiřování velkorysosti a pomoci těm, kteří jsou v nouzi. 
Autorem Zlatého pravidla, které je jednou z klíčových priorit úspěšného křesťanského života, je Ježíš. 
Jako křesťany nás Bůh volá, abychom povýšili svou víru na víc než jen to, že věříme v Boha. Bůh touží, aby každý z nás aktivoval svou víru tím, že se dotýká životů ostatních a tak oslavuje Boha tím, že ukazuje Jeho lásku a milost pro všechny. To je skutečný život podle Zlatého pravidla.