Líp a lépe - jak na to?

Zamyšlení
Měli bychom se umět vzdávat dobrého, abychom dosáhli na lepší. Abychom mohli žít lepší život, je nejdříve potřeba porozumět jedné klíčové myšlence ze Žalmu 84: Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde! Jeho cesty jsou lepší než tvé. Jeho láska je lepší než život. Jeho požehnání jsou lepší než jakýkoli majetek. Tento týden budete číst z Božího Slova o tom, co skutečně znamená prožít den s Bohem.