Věčná zaslíbení

Ztišení

Vítejte u studie Božích věčných zaslíbení! 


Starý zákon je plný zaslíbení, která Hospodin svému lidu dal. Ustanovil smlouvu s Noem a zaslíbil mu, že už nikdy nezničí celou Zemi. Ustanovil smlouvu s Abrahámem a zaslíbil mu potomstvo, zemi a do budoucna také Mesiáše, který zachrání svět od hříchu. Ustanovil smlouvu s Izraelem a přislíbil jim, že budou Jeho vyvoleným národem. Ustanovil smlouvu i s Davidem, kterému zaslíbil věčný trůn. I když byla Hospodinova zaslíbení nádherná a štědrá, Jeho lid se od Něj i přesto odvracel. Proto nám zaslíbil zřízení nového zákona... 


Studii začínáme veršem, který se můžete naučit nazpaměť. Boží Slovo je mocné. Když si ho zapamatujeme, bude v nás přebývat a bude naší zbraní v duchovním boji. 


Pro studium Bible používáme metodu SOAP. Zkratka je z angličtiny a znamená: 


Scripture (Slovo):  Vypište alespoň 1x danou pasáž Písma. Soustřeďte se na to, co píšete.


Observation (Postřehy): Chvíli danou pasáž pozorujte  a sepište si pár postřehů, které vás napadají.


Application (Aplikace): Zde se Boží Slovo stává osobním. Co je hlavním poselstvím dané pasáže? Napište 1 nebo 2 věci, které z této pasáže můžete aplikovat do svého života. 


a Prayer (Modlitba): Napište vaši modlitbu za to, co se z dnešní pasáže učíte.


Chceme vás povzbudit, abyste metodu SOAP používaly a aplikovaly na vybrané pasáže Písma, které denně čtete. 


Modlíme se, aby pro vás byla tato studie požehnáním na vaší cestě s Bohem. Není náhoda, že jste si ji vybraly. Vydržte, vytrvejte a nevzdávejte to. Dokončete, co dnes začínáte.