Změněni: Další kroky pro životní změnu

Zamyšlení
Být změněn Kristem znamená porozumět, kdo skutečně jsi v Něm. Jsi Jeho žák, Jeho učedník. Během následujících čtyř dnů budete studovat v Božím Slově, kdo je učedník. Budete objevovat, co všechno učedníci dělají.