Najít cestu zpět k Bohu

Den 1 z 5 • Dnešní čtení

Ztišení

Musí tu být něco víc

Máš vždy pocit, že jsi ve svém životě ženeš za něčím, co tě plně neuspokojuje? Věnuj tomuto pocitu pozornost. Je totiž od Boha.


Nemáme na mysli problematiku zneužívání návykových látek, ačkoliv opíjení a další závislosti jsou jistě cesty, jak se hnát za něčím bezvýznamným. Je také mnoho “dobrých křesťanů”, kteří se věnují službě každý týden—nebo kteří promlouvají z kazatelny k ostatním—a přitom jsou sami od Boha vzdáleni. Navenek jsou sice “úspěšní” nebo ”ukázkoví” nebo ”spravedliví”, a přitom uvnitř Boha sami postrádají. Jsou sice zaneprázdněni službou pro církev, školu nebo rodinu. Ale to nestačí. Touží opravdově vnímat Boha.


Tato touha je prvotním duchovním probuzením pro nás pro všechny, kteří hledáme cestu zpět k Bohu: “Musí tu být něco víc.“


Pokud toužíš po lásce, která je hluboká a uspokojující, pokud se chceš obětovat něčemu, co učiní skutečné změny nebo pokud hledáš odpovědi na ty nejtěžší otázky života, pak hledáš Boha. Ve skutečnosti máš dvě možnosti: sám hledat něco, co tvé touhy naplní nebo hledat Toho, který ti tyto touhy vnukl.


Důvodem naší touhy po opravdové lásce je způsob, jakým bylo lidské pokolení stvořeno. Božím záměrem bylo, abychom tuto lásku prožívali přímo skrze Něho a zároveň i skrze ostatní, s kterými jsme spojeni. To, po čem toužíme, Bůh nejen že má, ale ve skutečnosti tím je On sám. On je láska a usiluje o nás Svou láskou.


Říká se, že každý, kdo klepe na dveře nevěstince, hledá ve skutečnosti Boha. Pokud klepeš na dveře sebe-destruktivního chování nebo vztahu, zřejmě jsi dospěl k důležitému bodu na své cestě zpět k Bohu. Proč? Protože zklamání, které nevyhnutelně pocítíš v levných náhražkách života, tě přinutí uvažovat, kde najít skutečnou lásku. Dovolíš Bohu zaplnit tvou touhu po lásce a být milován?


Které činnosti, které tě tento týden očekávají, naznačují, co si myslíš o tom, že tě uspokojí?