Dohromady: Společné hledání života

Zamyšlení

Přemýšlíš o tom, zda se tvůj život ubírá správným směrem?Když dosáhneš osmnácti, máš za to, že už ses stal dospělým a můžeš vzít svůj život do vlastních rukou. Jenže co když máš víc otázek než odpovědí? Když máš pocit, že se neplní tvá očekávání nebo ta, která na tebe kladou druzí? Když máš pocit, že jsi sešel z cesty a nevíš, jak dál?Zastav se a zhluboka se nadechni! Nikdo předem neví, která cesta je správná, a o to právě jde! Učíme se spoléhat na Boha a na lidi kolem nás, krok za krokem, celý život. Ale jak na to? Ježíš nám k tomu dává dobrou radu: "Nemějte starosti o zítřek, dnešek má svých starostí dost!"A je to pravda, že? Když se začneme strachovat o svoji budoucnost, myslet na finanční zabezpečení, kariéru a vztahy - drtí nás to. Ale když na chvíli přestaneme a podíváme se jen na dnešek, jeden jediný konkrétní den, najednou toho není tak mnoho. Uleví se nám a můžeme se zase zaposlouchat do Božího hlasu ve svém srdci.Jedna věc je však jistá. Náš život je velmi krátký! Jde z toho trochu strach, ale i Žalm 90:12 říká: "Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli!" Připadá ti to zvláštní? Ne až tak moc. Když si představíš, že nemáš jistotu zítřka, uvidíš každý den jako dar od Boha. Dar naplněný novým požehnáním. Čerstvá milost. A další příležitosti k učení a růstu.Nestrachuj se, zda se tvůj život ubírá správným směrem! Nejsi na to sám! My lidé máme tendenci chtít více odpovědí na otázky a přitom potřebujeme víc Boha.Ale je to dobrá otázka. Dokonce už v Ježíšově době se lidé ptali na důležité věci. Jednou se Ho někdo zeptal, které přikázání je to nejdůležitější.Jeho odpověď byla velice jednoduchá, přitom její realizace pro nás bývá velmi obtížná. Řekl, že nejdůležitější věc, kterou můžeme dělat, je milovat Boha a milovat lidi. Jindy Ježíš řekl, že svět pozná Jeho následovníky podle toho, že milují druhé.A je dobré říct, že když miluješ Boha a lidi kolem sebe, jsi nejspíš na té správné cestě.Během několika následujících dní budeme u Boha hledat odpovědi na některé otázky dospělosti, které si všichni čas od času pokládáme, a necháme Ježíše vstoupit svým neobyčejným způsobem do našich obyčejných životů.Zamysli se: Jakými způsoby mohu milovat Boha a milovat lidi kolem sebe?Modli se: Bože, děkuju Ti, že jsi můj Pán a že na Tebe můžu vložit všechny starosti o mou budoucnost. Děkuji Ti za Tvou milost, soucit a lásku. Pomoz mi spoléhat se na Tebe - ne na mé vlastní síly. Nauč mne počítat mé dny a co nejlépe je zvládnout, vždyť můj život na Zemi je tak krátký! Nauč mne milovat Tebe i druhé, každý den, víc a víc. Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.Chceš se dozvědět víc o tom, jaké to je být "mladým dospělým"? Podívej se na doprovodné pětidílné video, Společně.