Pavlova misie především mezi pohany

Den 1 z 5 • Dnešní čtení

Ztišení

Apoštol Pavel se vydal, po první kratší cestě v předchozích epištolách, na další dvě velké misijní cesty po celém tehdejším světě – Římské říši. Na těchto cestách hodně káže, přesvědčuje a je i pronásledován, ze strany Židů i pohanů. Mnozí však uvěřili a křesťanů přibývá.