Hledání pokoje

Den 1 z 10 • Dnešní čtení

Ztišení

Základ úplného pokojeNedávno jsem byl před jednou konferencí na jídle se členem personálu na Západním pobřeží. Když nás během jídla obsluhovala mladá servírka, zeptal jsem se jí: "Pokud byste mohla požádat Boha o cokoliv ve svém životě, co byste chtěla, aby udělal?"Bez váhání odpověděla: "Chtěla bych pokoj."Po tváři jí sklouzla slza, když se s námi sdílela o smrti své milované babičky před několika dny.Když nám vyprávěla svůj příběh, dozvěděl jsem se, že nikdo z její rodiny nevěří v Boha — ani ona ne. Neodmítala Ho vědomě. Věděla jen, že hluboko v ní byl zakořeněn neklid, ale nevěděla, jak se vypořádat s tím vnitřním zmatkem, ani co bylo jeho příčinou. Jako mnoho lidí žila ze dne na den bez skutečného cíle nebo smyslu života.Tato mladá žena, stejně jako tolik jiných v dnešní společnosti, je zmítána okolnostmi, snaží se vyjít s penězi, hledá cestu tam, kde se zdá, že žádná není a pokouší se v tom všem najít smysl.Až příliš často se zdá, že neexistuje dostačující odpověď na naše dilema, především na otázku, proč se cítíme tak prázdní, pustí a postrádající pokoj. Navíc se zdá, že není žádný uspokojivý důvod pro naše usilovné snažení, když stále trpíme nepřízní osudu.Ta mladá servírka nám svými slovy řekla, že "potřebuje pokoj". Někdo jiný by řekl: "Jsem tak osamělý." Další by řekl: "Kdyby mě jen moje manželka milovala tak, jak by měla, pak bych byl šťastný." Různé znění, ale stejná písnička: "Něco je špatně... Nejsem šťastný. Nemám pokoj. Co je se mnou špatně?"Většina lidí, kteří jsou obětmi poselství naší světské společnosti, zažívá tuto prázdnotu a nespojí si svůj problém s Bohem. Neustále jsme bombardováni nároky společnosti: "Kdybys jen byl štíhlejší, lépe ses oblékal, řídil Jaguára, žil v lepší čtvrti, víc vydělával, ..." seznam požadavků pokračuje dál a dál. Ale žádný z těch výše zmíněných vysoce ceněných odpovědí na naše problémy nebo stovky dalších nám nemůžou trvale a dostatečně dát to, po čem toužíme.Ta mladá servírka měla pravdu: Většina z nás silně cítí, že potřebuje něco víc — a slovo, které toto všechno popisuje, je pokoj.Jsem pastorem přes šedesát let a můžu ti říct, že dokud nebudeš mít pokoj s Bohem, nikdy v tomto životě nepocítíš opravdový pokoj.