Povstává spása

Ztišení
Buď oslaven

Poslechni si nahrávku "Glory Be" a pak si přečti následující:

Jsi vrak lodi na moři.⏎
Úlomky člunu se potápí okolo tebe. Snažíš se plavat pryč, ale těžký kus trupu tě přišpendlí ke kamenitému mořskému dnu. Nemůžeš se vynořit na hladinu, aby ses nadechl.

Nikdo nemůže očekávat, že se z toho dostaneš. Nejen že se potřebuješ dostat na hladinu a být kříšen, potřebuješ být vzat bezpečně na pevninu.

Bez Ježíše všichni trčíme v duchovní smrti. Nemůžeme se vytáhnout pomocí kladky nebo se sami zachránit.

Nejen že jsme zlí lidé, kteří se potřebují stát dobrými; jsme mrtví lidé, kteří potřebují být navrácení životu.

Díky milosrdenství Božímu dostáváme, co si nezasloužíme. Když jsme na tom nejhůř, v zajetí našich hříchů a vzpírající se Bohu, Ježíš se za nás zasazuje. Díky Ježíši nám je dána v životě nejen druhá šance, ale dokonce příležitost žít skvělý život.

Nedokážeme pracovat tak tvrdě, abychom byli dost dobří. Bůh nás miluje mnohem víc, než si zasloužíme nebo umíme představit.

Boží milost je tím, co vytváří onen rozdíl. Přesunuje nás to od smrti do života a od ztráty k nálezu. Co tato výjimečná milost říká o Bohu?