Výběr: Každodenní připomínka Evangelia

Den 1 z 7 • Dnešní čtení

Ztišení

Co by se stalo, kdyby sis každý den po probuzení připomněl evangelium?Pokud jsi jako já, tak tě láká brát evangelium za samozřejmost a nechceš si ho nadále opakovat, protože už je ti tak dobře známé. Uchováváme jej někde v naší minulosti a podvědomě se snažíme se k němu nevracet a jít dál. Ovšem dnes potřebujeme naslouchat evangeliu úplně stejně, jako když jsme ho slyšeli poprvé.Pokud si připomeneme evangelium každé ráno, začneme den plní vděčnosti a radosti, že nad nejtěžšími bitvami, které nás v ten den čekají, máme už vyhráno.Jak moc by se změnil tvůj život, kdybys svému srdci kázal evangelium pravidelně?Existuje mnoho způsobů, jakým evangelium pozitivně ovlivňuje a utváří naše každodenní životy. My všichni si potřebujeme pravidelně připomínat, jaké benefity s sebou nese, a potřebujeme Boží moc, abychom je správně pochopili.Příliš mnoho věřících si myslí, že ta dobrá zpráva je starou zprávou. Nenaslouchali jsme evangelium přespříliš; nenaslouchali jsme mu dostatečně. Stejně jako krásný diamant má mnoho podob, tak i evangelium má nekonečnou krásu, kterou nejde nikdy vyčerpat. Čím více se budeme evangeliem zabývat, o to silnější budeme a budeme také spokojenější v naší víře.Potřebujeme si pravidelně připomínat, co vše dobré pro nás Bůh v evangeliu vykonal, protože evangelium nás pohání a motivuje k tomu, abychom toužili být Bohu poslušni a sloužit Mu. Když vidíme, kolik toho pro nás udělal - kolik nám toho skrze svého Syna dal - nemužeme jinak, než nechat se proměnit a motivat k tomu, abychom Pánu odevzdali celý náš život. I když jsme slabí a ubozí hříšníci a nejde nám jednoduše následovat dokonalého Spasitele, evangelium nám nadále připomíná, jak nás Bůh miluje a působí v nás, aby nám pomohl Ho následovat.V tvém křesťanském žiovtě není větší potřeby, než pravidelně svému srdci připomínat pravdu evangelia.