Pomluvy

Pomluvy

7 dní

Slova, která užíváme, mají neuvěřitelnou moc člověka povzbudit anebo mu ublížit. Pomluvy jsou obzvláště jedovaté. Jakou funkci hrají slova ve Vašem životě - přináší život nebo ničí ostatní? Tento sedmidenní plán Vám pomůže porozumět tomu, že Bůh bere velmi vážně to, co vychází z našich úst. Utište se a jen poslouchejte, co On říká.

Autor

O vydavateli

Více než 250000 dokončení