Zásady organizace času podle Božího slova

Ztišení

Náš problém s organizací času


Lidé mne často žádají o radu ohledně organizace času. Ne proto, že bych snad "na to přišel", ale proto, že mám hodně praxe v balancování spousty nejrůznějších užitečných aktivit v mém životě. Mimo služby jako výkonný ředitel začínající technologické společnosti jsem také spisovatelem, který se snaží pomoci svým křesťanským bratřím a sestrám skloubit evangelium s jejich prací. Doma jsem manželem a otcem dvou skvělých téměř tříletých holčiček. Říkat, že právě teď je můj život šílený, je slabý výraz. Ale díky Boží milosti to všechno zvládám a i přesto se mi nějakým způsobem daří mít každou noc 7-8 hodin spánku.


Dlouho jsem byl posedlý tím, abych si dobře organizoval čas. Proč? Protože Bible nám znovu a znovu připomíná, že náš život není "...Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí." (Jakub 4:14, B21). Bůh nás všechny povolal na tento svět z určitého důvodu: abychom milovali Jeho, své bližní a získávali Ježíši Kristu učedníky. Náš život má smysl. Nebyli jsme stvořeni k tomu, abychom se jenom poflakovali a čekali na věčnost. Jsme povoláni k tomu, abychom se zapojili do dění ve světě, vytvářeli kulturu, byli užiteční v naplňování potřeb lidí okolo nás skrze naše životy a práci. Zkrátka, Bůh nás volá, abychom se podíleli na Jeho úmyslu vykoupit svět. 


Když si uvědomíme závažnost tohoto poslání a to, že náš čas zde se krátí, měli bychom být těmi nejužitečnějšími lidmi na této planetě, žít se zdravou mírou naléhavosti a vždy se snažit využít ten vzácný čas, který nám byl dán, co nejlépe. To je, konec konců, důvod, proč čteš tento plán! Příštích několik dní se společně ponoříme do Božího slova, abychom odhalili některé principy organizace času přímo z Písma. Ale předem tě varuji, tento proces není snadný. Kdyby byl, nepotýkali bychom se všichni s tímto problémem stále kolem dokola. Nakonec úspěšná organizace času záleží na píli a disciplíně (Přísloví 21:5). Jak uvidíme, dobře zorganizovaný čas nás uvolní k tomu, abychom byli schopni přispět světu ku prospěchu našeho Pána a Vykupitele. Jsi připraven vytěžit co nejvíce z omezeného času, který ti Pán daroval? Tak začněme!