Izaiáš 46:10

Izaiáš 46:10 CSP

Od počátku oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo. Říkám: Můj plán se naplní a každé své přání vykonám.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet