Píseň 1:17

Píseň 1:17 CSP

Dům náš cedrové má trámy, hřeben cypřišový.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet