Římanům 2:4

Římanům 2:4 CSP

Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a trpělivosti, a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání?
CSP: Český studijní překlad
Sdílet