Zjevení 10
CSP

Zjevení 10

10
Anděl a malý svitek
1Tu jsem uviděl sestupovat z nebe#ř.: sestupujícího z nebe; 18,1; 20,1 jiného silného anděla oděného do oblaku a nad jeho hlavou byla duha; jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy 2a v ruce měl rozvinutý malý svitek. Pravou nohou se postavil na moře, levou na zem 3a vykřikl mohutným hlasem, jako když řve lev. A když vykřikl, promluvilo svými#ř.: své hlasy sedm hromů. 4Jakmile#var.: (Když jsem uslyšel,) co promluvilo těch sedm hromů, chtěl jsem psát, ale uslyšel jsem hlas z nebe, který říkal: “Zapečeť, co promluvilo těch sedm hromů, a nepiš to.” 5A anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, zdvihl svou pravou ruku k nebi 6a přísahal#ř.: přisáhl (aor.) při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je v ní, a moře i to, co je v něm, že čas#ř. chronos již více nebude, 7nýbrž ve dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude dokonáno tajemství Boží, jak to ohlásil#ř. euangelizein svým otrokům prorokům.
8Hlas, který jsem uslyšel z nebe, se mnou opět mluvil a říkal: “Jdi, vezmi ten rozvinutý svitek, který je v ruce anděla stojícího na moři a na zemi.” 9I odešel jsem k tomu andělovi a řekl jsem mu, aby mi dal ten malý svitek. Řekl mi: “Vezmi jej a sněz; naplní#ř.: učiní hořkým tvé břicho hořkostí, ale v tvých ústech bude sladký jako med.” 10Vzal jsem ten malý svitek z ruky anděla a snědl jsem jej; v mých ústech byl sladký jako med, ale když jsem ho snědl, naplnil mé břicho hořkostí. 11A řekli#var.: řekl mi: “Musíš znovu přinést proroctví mnohým lidem, národům, jazykům i králům.”

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad