Žalmy 23:1

Žalmy 23:1 CSP

Davidův žalm. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Žalmy 23:1

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 23:1