Filipským 1:6

Filipským 1:6 CSP

Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Filipským 1:6

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Filipským 1:6