Numeri 18:21

Numeri 18:21 CSP

Hle, synům Léviho jsem dal do dědictví celý desátek v Izraeli jako náhradu za jejich službu, kterou vykonávají, službu při stanu setkávání.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet