Lukáš 13:3

Lukáš 13:3 CSP

Ne, pravím vám, ale nebudeteli činit pokání, všichni podobně zahynete.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Lukáš 13:3