Lukáš 12:35-37

Lukáš 12:35-37 CSP

“Ať jsou vaše bedra přepásána a vaše lampy hořící. Buďte podobni lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatební hostiny, aby mu, jakmile přijde a zatluče, hned otevřeli. Blahoslavení ti otroci, které pán, až přijde, nalezne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, uloží je u stolu, přistoupí a bude je obsluhovat.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet