Juda 1:14-15

Juda 1:14-15 CSP

O nich také prorokoval Henoch, sedmý od Adama, když řekl: "Hle, Pán přišel s desetitisíci svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a aby usvědčil každého" ze všech skutků bezbožnosti, které bezbožně spáchali, a ze všech tvrdých slov, které proti němu promluvili bezbožní hříšníci.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet