Joel 3:1-4

Joel 3:1-4 CSP

Potom se stane, že vyleji svého Ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny a vaši mládenci budou mít vidění. Také na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého Ducha. Učiním divy na nebi i na zemi, krev, oheň a sloupy kouře. Slunce se změní v temnotu a měsíc v krev, dříve než přijde Hospodinův den, velký a hrozný.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet