Jan 8:28

Jan 8:28 CSP

Ježíš [jim] řekl: “Až vyvýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že Já jsem a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil [můj] Otec.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet