Jan 6:57

Jan 6:57 CSP

Jako mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude žít skrze mne.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet