Jan 15:8

Jan 15:8 CSP

Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 15:8