Jeremiáš 30:3

Jeremiáš 30:3 CSP

protože hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy změním úděl svého izraelského a judského lidu, praví Hospodin, a přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům a budou ji vlastnit.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet