Jeremiáš 30:23

Jeremiáš 30:23 CSP

Hle, spustila se Hospodinova vichřice hněvu, vířivý vichr. Bude vířit na hlavě ničemů.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet