Jeremiáš 29:30

Jeremiáš 29:30 CSP

Potom se stalo k Jeremjášovi Hospodinovo slovo
CSP: Český studijní překlad
Sdílet