Jeremiáš 29:20

Jeremiáš 29:20 CSP

Proto vy všichni vyhnanci, které jsem poslal pryč z Jeruzaléma do Babylona, slyšte Hospodinovo slovo
CSP: Český studijní překlad
Sdílet