Jeremiáš 29:17

Jeremiáš 29:17 CSP

Toto praví Hospodin zástupů: Hle, posílám proti nim meč, hlad a mor a vydám je jako shnilé fíky, tak špatné, že se nedají jíst.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet