Izaiáš 41:10,17

Izaiáš 41:10 CSP

Neboj se, protože já jsem s tebou, nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat, ano, budu ti pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravicí.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Izaiáš 41:17 CSP

Nuzní a chudí hledají vodu, ale žádná není. Jejich jazyk je vyprahlý žízní. Já, Hospodin, jim odpovím, já, Bůh Izraele, je neopustím.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Izaiáš 41:10,17

Sdílet