Židům 4:16

Židům 4:16 CSP

Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Židům 4:16

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Židům 4:16