Židům 10:5

Židům 10:5 CSP

Když tedy vchází do světa, praví: "Oběť a obětní dar jsi nechtěl, připravil jsi mi však tělo
CSP: Český studijní překlad
Sdílet