Genesis 2:6

Genesis 2:6 CSP

ale pramen vystupoval ze země a zavlažoval celý zemský povrch.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Genesis 2:6