Genesis 1:28

Genesis 1:28 CSP

Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet