Galatským 3:7

Galatským 3:7 CSP

Vězte tedy, že ti, kdo jsou z víry, jsou synové Abrahamovi.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Galatským 3:7