Galatským 3:29

Galatským 3:29 CSP

A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Galatským 3:29