Galatským 3:27

Galatským 3:27 CSP

Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Galatským 3:27