Galatským 3:25

Galatským 3:25 CSP

Když však přišla víra, nejsme již podřízeni vychovateli.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Galatským 3:25