Exodus 23:25

Exodus 23:25 CSP

Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlébu i tvé vodě. Odstraním ze tvého středu nemoc.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet