Exodus 13:3

Exodus 13:3 CSP

Mojžíš tedy lidu řekl: Pamatujte na tento den, kdy jste vyšli z Egypta z domu otroctví, neboť silnou rukou vás Hospodin vyvedl z toho místa. Proto nebudete jíst nic kvašeného.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet