Exodus 13:20

Exodus 13:20 CSP

I vyrazili ze Sukótu a utábořili se v Étamu na okraji pustiny.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet