Exodus 13:17

Exodus 13:17 CSP

Když farao propustil lid, Bůh je nevedl cestou do pelištejské země, i když byla kratší. Bůh totiž řekl: Aby lid nelitoval, když uvidí hrozící boj, a nevrátil se do Egypta.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet