Efeským 4:7-8

Efeským 4:7-8 CSP

Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto praví: "Vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce [a] dal dary lidem."
CSP: Český studijní překlad
Sdílet