Efeským 4:7-8,11

Efeským 4:7-8 CSP

Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto praví: "Vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce [a] dal dary lidem."
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Efeským 4:11 CSP

A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele
CSP: Český studijní překlad
Sdílet