Koloským 3:1-2

Koloským 3:1-2 CSP

Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Koloským 3:1-2

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Koloským 3:1-2