1 Petr 3:3-4

1 Petr 3:3-4 CSP

Vaše ozdoba ať není vnější: spletené vlasy, navlékání zlatých šperků, oblékání šatů, nýbrž skrytý člověk srdce v nepomíjitelnosti tichého a pokojnéhoducha, který je před Bohem vzácný.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 1 Petr 3:3-4