Ngurrununggaḻ bilidjirri 1:3

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Ngurrununggaḻ bilidjirri 1:3